philhealth coverage para sa hika

Philhealth coverage para sa hika


Benepisyo mo, alamin mo!


Ang PhilHealth coverage para confinement dahil sa hika o asthma ay Php 9,000.


Pinagmulan: @teamphilhealth


Mungkahing Basahin: