newborn care package

Newborn Care Package (NCP)


Philhealth coverage para sa Newborn Care Package (NHCP) ay Php 2,950.


Benepisyong pangangalaga para sa bagong-silang na sanggol:


1. Supplies para sa essential newborn care (ENC) gaya ng vitamin K, eye ointment, vaccines for hepatitis B and BCG.


2. Professional Fee


3. Expanded Newborn Screening Test (ENBS)


4. Newborn Hearing Screening Test (NHST)


Tandaan: Base sa Philhealth Circular No. 2018-0021


Mungkahing Basahin: