newborn care package

Newborn Care Package (NCP)

Philhealth coverage para sa Newborn Care Package (NHCP) ay Php 2,950.

Benepisyong pangangalaga para sa bagong-silang na sanggol:

1. Supplies para sa essential newborn care (ENC) gaya ng vitamin K, eye ointment, vaccines for hepatitis B and BCG.

2. Professional Fee

3. Expanded Newborn Screening Test (ENBS)

4. Newborn Hearing Screening Test (NHST)

Tandaan: Base sa Philhealth Circular No. 2018-0021

Mungkahing Basahin:

1. Paano makakatanggap ng social amelioration package?

2. Routine vaccines para sa mga sanggol

3. Philhealth HIV | AIDS Treatment Package