philhealth hiv

Philhealth HIV | AIDS Treatment Package

Ang Philhealth Outpatient HIV/AIDS treatment (OHAT) package ay Php 30,000.

Ang PhilHealth Outpatient HIV/ AIDS Treatment Package ay maaaring ma-avail sa mga PhilHealth-accredited HCIs na itinalagang HIV/AIDS Treatment Hubs ng Department of Health.

Para sa listahan ng treatment hubs, i-click ang link na ito:

https://www.philhealth.gov.ph/partners/providers/institutional/accredited/OHAT_03292021.pdf

Pinagmulan: @teamphilhealth

Mungkahing Basahin:

1. Philhealth coverage para sa hika

2. Ano ang Philippine National Health Accounts o PNHA?