Ano ang Philippine National Health Accounts o PNHA?


Gobyerno na pangkalahatan


Department of Health
Philippine Health Insurance Corporation
Government Service Insurance System
Social Security System
Iba pang public ministries at public units.


Insurance na mga korporasyon


Medicard
Maxicare
Sun Life
Pru Life UK
Caritas, at
Iba pang insurance companies.


Mga korporasyon

Mga korporasyon na nagbibigay at namamahala ng pangkalusugan
Iba pang korporasyon (maliban sa mga nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan)


Households o mga sambahayan


Paano binabayaran ang health care?


Government schemes and compulsory contributory health care financing schemes

Domestic revenue
Foreign assistance
Social health insurance schemes.


Voluntary health care payment schemes
Government-based voluntary insurance
Life at non-life insurance schemes
Managed health care schemes (HMOs) tulad ng Caritas, Intellicare, Maxicare, atbp.
Enterprises (maliban sa health care providers) financing schemes


Household out-of-pocket payment


Anong uri ng inputs ang ginamit?


Compensation ng mga empleyado

Manggagawa na kasama sa pangangalaga ng kalusugan, seguridad, maintenance, at iba pang serbisyo

Materyales at serbisyo na ginamit
Mga medikal na materyales tulad ng sutures at syringes, pati na ang non-medical inputs tulad ng kuryente, tubig, at mga kagamitan sa paglilinis.


Pagkonsumo ng fixed capital
Paggamit ng mga gusali, kagamitang pangmedikal at opisina


Iba pa at hindi matukoy na factors ng health care provision
Iba pang gastos sa inputs kasama ang lahat ng pinansiyal na gastos, tulad ng bayad sa interes ng pautang, buwis, at iba pa.


Sino ang nagbibigay ng healthcare?

Mga ospital
Mental health at substance abuse na pasilidad (tulad ng treatment at rehabilitation centers)
Mga naglaan ng ambulatory health care (tulad ng medical at dental practices)
Mga naglaan ng ancillary services (tulad ng medical at diagnostic laboratories)
Retailers at iba pang mga naglaan ng medical goods (tulad ng mga parmasyutiko)
Mga naglaan ng preventive care (tulad ng health centers para sa immunization)
Mga naglaan ng health care system administration at financing (tulad ng government health administration agencies)


Mungkahing Basahin: