bhert

Sino si BHERT?

Ang inyong Barangay Health Emergency Response (BHERT) Team ang mamamahala sa iyong referral sa isang health facility kung ikaw ay kailangang i-quarantine o i-test!

Ang inyong Barangay Health Emergency Response Team ang mamamahala sa pag-refer sa iyo sa isang health facility at sa pag transfer mula bahay patungo sa temporary treatment and monitoring o testing facility kung kinakailangan.

Kung may duda sa inyong kalagayan, agad mag-isolate at tumawag sa inyong BHERT!

24/7 COVID Hotline: (02) 894 – 26843

Pinagmulan: @DOHgovph

Mungkahing Basahin:

1. Isang paraan para talunin ang COVID-19

2. Bagong Quarantine Classifications

3. Mga FAQ tungkol sa additional restrictions sa NCR+