Para sa inyong kaalaman: Ang PH para sa Covid-19 (Corona Virus) ay 5.5 to 8.5.


At isang paraan upang talunin ang Covide-19 Virus, Kailangan nating kumuha ng higit pang mga pagkaing may alkalina na higit sa antas ng PH ng virus, ang ilan ay ang mga sumusunod:

  • Lemon
  • Dayap (Lime)
  • Abukado (Avocado)
  • Bawang (Garlic)
  • Mangga (Mango)
  • Tangerine
  • Pinya (Pineapple)
  • Dandelion
  • Orange

Tandaan: Dagdagan ang inyong pagkain ng mga nasa taas upang makatulong na mapalakas ang inyong immune system. Huwag itago ang impormasyong ito sa inyong sarili lamang! Ipasa ito sa lahat ng iyong pamilya at mga kaibigan.

Pinagmulan: Journal of Virology and Antiviral Research

Mungkahing Basahin: