Dungeon o Piitan ng Fort Santiago Intramuros


Napuntahan niyo na ba ang Dungeon o piitan ng Fort Santiago?


Ang mga nasabing dungeon ay ginawa noong 1599 bilang imbakan ng mga armas at gunpowder.


Dahil ito ay malapit sa Ilog Pasig, hindi ito naging mabisang imbakan para sa mga nasabing kagamitan at ito ay ginawa na lang kulungan noong 1715.


Noong 1945, sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig.


Mungkahing Basahin: