Kahalagahan ng Interes sa Ekonomiya
 1. Nakakaimpluwensya sa paggastos ng mga mamimili.
 2. Nakakaimpluwensya sa halaga ng pag-utang.
 3. Nakakaimpluwensya sa halagang kikitain sa pag-iimpok.
 4. Nagbibigay ng indikasyon sa pwedeng maging return on investment.
 5. Nagbibigay ng indikasyon sa magiging tayo ng ekonomiya at financial markets sa hinaharap.


Paano nakakaapekto sa mga mamimili at negosyante ang interes?

Senaryo: Mataas ang interes


Epekto:

 • Mas mahal umutang sa bangko.
 • Mababawasan ang pag-utang at pag-gastos.
 • Posibleng pagbawas ng tauhan at makinarya.
 • Pagbaba sa pagiging produktibo.
 • Mahihikayat ang tao na mag-impok.
 • Mataas ang maaaring tubo o kita.


Senaryo: Mababa ang cash on hand; bababa ang demand.


Epekto:

 • Mababa ang benta at perang umiikot sa merkado.
 • Bumabagal ang ekonomiya.


Mungkahing Basahin: