On
neoliberalismo

Ang Neoliberalismo ay paraan ng pagpapatakbo sa ekonomiya na nagbibigay ng prayoridad sa mga pribadong negosyo nang may minimal na pangingialam ng pamahalaan. Pabor ito sa malayang paggalaw ng mga kalakal, serbisyo, at kapital upang umunlad ang ekonomiya.


Maaaring ituring bilang isang natatanging ideolohiya ang neoliberalismo na nagmula sa, ngunit hindi katulad ng liberalismo. Sa interpretasyong ito, nagsasalo ang neoliberalismo at liberalismo ng ilang makasaysayang ugat at bokabularyo.


Halimbawa:


Sinamantala ng mga iilang mangangalakal ang sitwasyon sa pandemya sa pagtataas ng presyo ng mga produktong ginagamit sa emergency distance education.


Sa Neoliberalismo, mas napapahalagahan ang pagsasapribado ng healthcare na nililimita ang akses ng masa dito.


Pinagmulan: @baybayinateneo


Mungkahing Basahin: