Batas ng Wikang Pambansa


SALIGANG BATAS NG BIAK-NA-BATO 1896


Ang wikang tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas.


Pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa mga umiiral na katutubong wika.Inaprubahan ng Kongreso na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng Wikang Pambansa Sa pamamagitan ng Kautusang ito ng Pangulong Quezon, ang Wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog.


Pinagmulan: Department of Tourism, Culture, and Arts of Manila


Mungkahing Basahin: