Bantayog para sa Kapayapaan (Pinaglabanan Shrine)


Sa tulay na ito sa Basud, ganap na ika-4:30 nang umaga, ika-18 ng Disyembre 1941, nasaksihan ang unang pagpapaputok ng USAFFE Camarines Norte Station ni Wenceslao Q. Vinzons laban sa pambungad na hanay ng lumulusob na hukbong imperyal ng Hapon na binubuo ng 120 sundalo.

Kung maalala Disyembre 18, 1941, labingisang araw matapos ang nangyaring pambobomba sa Pear Harbor sa Hawaii noong ika- 7 ng Disyembre ng taong ding iyon, o sampung araw matapos ang pag- atake sa Clark Airbase sa Pampanga, nagkaroon ng unang engkwentro sa pagitan ng mga Pilipinong Gerilya at Japanese Imperial Army sa Brgy. Laniton, Basud, Camarines Norte.


Ang pangkat na ito ni Vinzons na kinikilala ng APWESPAC bilang Vinzons Division-Tlirk Command ang kauna-unahang yunit ng gerilya sa Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.


Ang unang pakikipaglabang ito ng mga gerilya ay kinasangkutan din nang lumaon ng USAFFE Reconaissance, 51st Division, PA., na binubuo ng 16 na sundalo at pinamumunuan ng isang Amerikano at dalawang Pilipinong opisyal at tinulungan ng mga boluntaryong sibilyan.


Lokasyon ng panandang pangkasaysayan: Pinaglabanan shrine, Km.348 Pan-Philippine Highway, Barangay Laniton, Basud, Camarines Norte.


Mungkahing Basahin: