socpen

Ano ang programang SocPen?


Social Pension (SocPen) para sa maralitang Senior Citizens.


Ang Social Pension (SocPen) ay isa sa mga programa na ipinapatupad ng Department of Social Welfare and Development. Layunin nitong maibsan ang hirap ng mga kwalipikadong senior citizens at makatulong sa kanilang pangangailangang medikal.


Ang Social Pension o SocPen ay ang Php 500.00 na buwan-buwang ibinibigay sa mga maralitang senior citizen upang kahit paano ay makatulong sa kanilang pangangailangang medikal at iba pa.


Pinagmulan: @dswdfo5


Mungkahing Basahin: