kalahi-cidss

Ano ang programang KALAHI-CIDSS?

Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-

Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services-

National Community Driven Development Program (KALAHI-CIDSS-NCDDP)

 

Ang KALAHI-CIDSS ay isang people-centered development program na may layuning tulungan ang mga kababayan nating hikahos sa pamumuhay at munisipalidad na madalas na masalanta ng bagyo.


Tinutulungan ng programa ang mga kababayan nating magkaroon ng access sa serbisyo ng gobyerno, makilahok sa pagpaplano at pagpili ng mga proyektong pangkaunlaran, pagbabadyet, at disaster risk reduction and management.


Gamit ang community-driven development strategy, pinalalakas ng KALAHI-CIDSS ang pakikilahok ang mga miyembro ng pamayanan tungo sa pagpapaunlad ng lipunan.


Pinagmulan: @dswdfo5


Mungkahing Basahin: