lapulapu historical marker

Lapulapu Historical Marker


Isa sa mga pinunong Mactan. Nanindigang nagsasariliat malaya ang kaniyang bayan mula sa kapangyarihan ng Hari ng Espanya at hindi kinilala ang pagtalaga ni Fernando Magallanes kay Raha Humabon bilang pinakamataasna pinuno ng Cebu at Mactan. Pinangunahan niya ang pagtatanggol sa Mactan mula kay Magallanes, 27 Abril 1521. Sa pamumuno niya,napatay ng mga mandirigma ng Mactan si Magallanes at walo nitong kawal, kasama ang apat na tauhan ni Humabon. Tumanggi siya sa pakiusap ni Humabon na ibigay ang bangkay ni Magallanes sa ekspedisyon.

Binantaan niya si Humabon na sasalakayin ang Cebu kung hindi ito makikiisa sa pagpaslang sa nalalabing kasamahan ni Magallanes sa Cebu, 29 Abril 1521. Bilang tugon, isang piging ang hinanda ni Humabon sa Cebu at doon pinatay ang mga pinuno at ilang kasapi ng ekspedisyon, 1 Mayo 1521.


Pinagmulan: @nqcPhilippines (National Quincentennial Committee Philippines)


Mungkahing Basahin: