gatighan historical marker

Gatighan Historical Marker

Gatighan: Ruta ng ekspedisyong Magallanes-Elcano sa Pilipinas

Mula sa Baybay (bahagi ngayon ng Leyte), nagpalipas ng gabi ang ekspedisyon at ang pangkat ni Raha Colambu sa Gatighan (tinatayang Himokilan, Hindang, Leyte), 5 Abril 1521. Naisulat ni Antonio Pigafetta, tagapagtala ng ekspedisyon, ang mga katutubong hayop dito tulad ng mga malaking paniking kabog at iba’t ibang uri ng ibon, gaya ng Tabon na ibinabaon ang mga itlog nito sa buhangin. Nilisan ang Gatighan upang tumungo ng Cebu, 6 Abril 1521.

Ang panandang pangka-saysayang ito (larawan sa taas) ay pinasinayaan  bilang ambag sa paggunita sa ika-500 anibersaryo ng unang pag-ikot sa daigdig

Pinagmulan: @nqcPhilippines

Mungkahing Basahin:

1. Lapulapu Historical Marker

2. Baybay Historical Marker

3. Mapun Historical Marker