pinakamaraming rehistradong kasal

5 Siyudad na nagtala ng pinakamaraming rehistradong kasal

Alam niyo ba na ang limang siyudad na nagtala ng pinakamaraming rehistradong kasal mula Enero hanggang Disyembre 2020 ay ang mga sumusunod:

1. Quezon City

2. City of Manila

4. City of Davao

5. City of Cagayan De Oro

Quezon City: 8,956 (4.1%)

City of Manila: 5,356 (2.5%)

City of Caloocan: 3,416 (1.6%)

City of Davao: 2,018 (0.9%)

City of Cagayan De Oro: 2,007 (0.9%)

Pinagmulan: PSAgovph (Philippine Statistics Authority)

Mungkahing  Basahin:

1. Abay

2. Ano ang mandato ng PSA batay sa RA 10625?