mandato ng psa

Ang mandato ng PSA ayon sa RA10625?


Ayon sa RA 10625 o “Philippine Statistical Act of 2013”, ang PSA ay inatasan na maging tagapagtaguyod at tagapagpaunlad ng “integrated social and economic statistics” sa bansa at pagtugmain ang mga plano para sa pagsasama-sama ng mga estadistika, pati na ang “national accounts”; at linangin at panatilihin ang naaangkop na mga balangkas at pamantayan para sa pangongolekta, pagproseso, pag-analisa, at pagbabahagi ng mga datos.


Pinagmulan: @PSAgovph (Philippine Statistics Authority)


Mungkahing Basahin: