mandato ng psa

Ang mandato ng PSA ayon sa RA10625?

Ayon sa RA 10625 o “Philippine Statistical Act of 2013”, ang PSA ay inatasan na maging tagapagtaguyod at tagapagpaunlad

ng “integrated social and economic statistics” sa bansa at pagtugmain ang mga plano para sa pagsasama-sama ng mga estadistika, pati na ang “national accounts”; at linangin at panatilihin ang naaangkop na mga balangkas at pamantayan para sa pangongolekta, pagproseso, pag-analisa, at pagbabahagi ng mga datos.

Pinagmulan: @PSAgovph (Philippine Statistics Authority)

Mungkahing Basahin:

1. Pwede ka nang makakuha ng birth, marriage, at birth certificate online