magandang maidudulot ng paglalakad

Ang mga sumusunod ay ang mga magandang maidudulot ng paglalakad:

1. Sinusunog ang calorie

2. Pinatitibay ang puso 

3. Pinapababa ang asukal sa dugo

4. Mababawasan ang pananakit ng kasukasuan

5. Lalakas ang katawang labanan ang sakit at magiging malakas 

6. Bubuti ang kalooban at kondisyon ng katawan

7. Hahaba ang buhay

8. Magiging malusog ang mga binti

9. Magiging malinaw ang isipan

Pinagmulan: @psc_gov (Philippine Sports Commission)

Mungkahing Basahin:

1. Calorie na nababawas sa pag-e-ehersisyo

2. Mainam mag-ehersisyo sa umaga