bakuna side effects

Bakuna Side Effects


Karaniwang Side Effects Matapos Mabakunahan


Anu ano ang mga side effects matapos mabakunahan?


1. Lagnat


2. Sakit ng ulo


3. Pagkahilo


4. Diarrhea


5. pagduduwal o nausea


6. Panghihina o fatigue


7. Pangangati o pamamaga ng parte ng katawan na binakunahan


Paalala sa mga nabakunahan na: Agad na kumunsulta sa mga medical professional sakaling makaranas ng mga ganitong sintomas.


Pinagmulan: @PTVph via Department of Health (DOH)


Mungkahing Basahin: