bakuna side effects

Bakuna Side Effects

Karaniwang Side Effects Matapos Mabakunahan

Anu ano ang mga side effects matapos mabakunahan?

1. Lagnat

2. Sakit ng ulo

3. Pagkahilo

4. Diarrhea

5. pagduduwal o nausea

6. Panghihina o fatigue

7. Pangangati o pamamaga ng parte ng katawan na binakunahan

Paalala sa mga nabakunahan na: Agad na kumunsulta sa mga medical professional sakaling makaranas ng mga ganitong sintomas.

Pinagmulan: @PTVph via Department of Health (DOH)

Mungkahing Basahin:

1. Paano ginagawa ang bakuna?

2. Naglalaman ba ng nanobots ang bakuna?