On

 

akyat bahay

Akyat Bahay Crime Prevention Tips


1. Siguraduhing nakasara ang mga bintana at pintuan ng bahay. Makakatulong ang pagkakaroon ng double lock.

2. Kung maaari, mag-iwan ng nakabukas na ilaw sa labas, lalo na sa madilim na parte ng bahay.

3. Huwag basta bastang magtiwala at magpapasok ng hindi kakilalang tao sa loob ng bahay.

4. Iwasang maglagay o mag-iwan ng mamahaling gamit malapit sa bintana at pinto.

5. Huwag mag-iwan ng gamit sa labas ng bahay.

6. Kung aalis ng bahay, magbilin sa pinagkakatiwalaang tao.


Pinagmulan: PANGPPOBinmaley (Binmaley Police Station)


Mungkahing Basahin: