karaniwang sakit sa panahon ng tag-ulan

6 na karaniwang sakit sa panahon ng tag-ulan 

1. Diarrhea – Isang pagtaas sa dalas ng pagtatae na maaaring talamak.

2. Leptospirosis – Isang impeksyon na sanhi ng bakterya na nangyayari kapag ang isang hindi gumaling na sugat sa balat ay mapasukan ng maruming tubig o lupa na kontaminado ng hayop.

3. Typhoid fever – Karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnay sa isang taong nahawahan. Ang mga sintomas ay mataas na lagnat, pagtatae, at pagsusuka.

4. Malaria – Ang isang seryosong sakit na sanhi ng parasito na karaniwang nakakaapekto sa isang uri ng lamok na kumakagat sa tao.

5. Cholera – Isang matinding impeksyon sa bituka na dulot ng pagkain o tubig na nahawahan ng bakterya.

6. Dengue fever and Dengue hemorrhagic fever – Talamak na viral impeksyon na sanhi ng kagat ng lamok na nagdadala ng dengue.

Pagpigil/Pagsawata:


a. Uminom lamang ng tubig mula sa ligtas na mapagkukunan o pakuluan ng 3 minuto kung hindi sigurado.

b. Lutuin nang maayos ang pagkain at palaging takpan ito upang maiwasan ang kontaminasyon.

c. Palaging hugasan ang iyong mga kamay.

d. Iwasan ang paglangoy o paglusot sa potensyal na maruming tubig-baha.

e. Panatilihin ang kalinisan sa bahay upang matiyak ang kontrol sa mga daga.

f. Gumamit ng pangmatagalang “insecticidal mosquito net.”

g. Sundin ang payo ng mga manggagawa sa kalusugan kung paano uminom ng mga gamot laban sa malaria.

h. Gumamit ng mga pambugaw ng mga lamok at insekto.

Pinagmulan: CNN Philippines via Department of Health (DOH)

Mungkahing Basahin:

1. Mga sintomas ng malaria

2. Pasma