ra 11229

Special Back Seats para sa mga bata

Sa bisa ng Republic Act 11229 o “Child Safety in Motor Vehicles Act” na pinirmahan ni Pangulong Duterte, ang lahat ng mga pribadong sasakyan ay kinakailangang magkaroon ng ‘special back seats’ para sa mga batang nasa edad 12 pababa simula Pebrero 2, 2021.

Upang masiguro ang kaligtasan ng mga kabataan sa ating mga kalsada, ipinagbabawal na rin ang pagpapaupo ng bata sa front seat ng kahit anong sasakyan sa kahit saang kalsada o highway.

Pinagmulan: @PIA_RIII

Mungkahing Basahin: