Mga batang dapat bigyan ng “exceptional considerations” sa gitna nd Enhanced Community Quarantine.

Ayon sa patakaran ng gobyerno (Joint Memorandum Circular ng DILG at Council for the Welfare of Children).

Sino sa mga bata ang dapat bigyan ng “Exceptional Considerations” ngayong quarantine?
1. Mga bata o teenager na may HIV na kailangan bumalik sa kanilang treatment clinics para sa kanilang medisina (ARV refills)
2. Mga batang kailangan mag-report ng mga kaso ng karahasan, pang-aabuso at eksploytasyon
3. Mga bata na nagangailangan ng prenatal care at iba pang uri ng childcare
4. Mga batang may kapansanan

    Pinagmulan: Child Rights Network

    Mungkahing Basahin:
    1. Gabay sa buhay sa panahon ng quarantine
    2. Quarantine Protocols Depende sa Zone
    3. Pangangalaga sa mga Batang Pilipino