sintomas ng sakit sa atay

Mga sintomas ng sakit sa atay! Alamin at kalusuga’y sagipin!

  1. Pamamanas ng paa at binti
  2. Biglang paglaki ng tiyan
  3. Pagkaramdam ng sakit sa tiyan
  4. Paninilaw ng balat at mata (jaundice)
  5. Pag-iiba ng kulay ng uyong ihi, kadalasan ito ay kulay tsaa
  6. Madalas na pagkaramdam ng hilo at pagsusuka
  7. Panghihina at madaling pagkapagod
  8. Pag-iiba ng kulay sa iyong dumi, o pagdumi na may kasamang dugo
  9. Pagkawala ng gana sa pagkain
  10. Mabilis na pagkakaroon ng pasa


Pinagmulan: fb/Organic Living


Mungkahing Basahin: