Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas ng ulcer:

  • Pagsusuka o laging nasusuka kahit walang lumalabas,
  • Pagkirot ng tiyan na hindi mawala-wala,
  • Pagkabawas ng timbang,
  • Kawalan ng ganang kumain dahil sa sakit,
  • Pagkahilo,
  • Paninikip ng dibdib o heartburn, at
  • Pagkakaroon ng dugo sa dumi.
Pinagmulan: Health Info