palay gown

Palay Gown

Ang Miss Universe Philippines Romblon candidate ay nadisenyuhan ng “Palay Gown” o palay inspired gown mula sa designer na House of Pablo Mendez.

Pinagmulan: fb/Organic Farmers Community

Mungkahing Basahin: