Sino ang mga maaaring mag-apply sa SHS VP?

1. Grade 10 completers sa private schools noong SY 2019-2020 na hindi ESC grantee.
2. Grade 10 completers mula 2016 hanggang 2019 na hindi pa nag-enroll sa Grade 11.
3. Grade 10 level ALS A and E passers ngunit hindi mas maaga sa 2016.
4. Grade 10 level PEPT passers ngunit hindi mas maaga sa 2016.

Sino ang hindi maaaring mag-apply sa SHS VP?

1. Mga high school graduate noong 2015 o mas maaaga pa.
2. Grade 12 learners sa pasukan na hindi parte ng SHS VP noong Grade 11.
3. Mga mag-aaral na hindi Filipino citizen.

Sino ang hindi na kailangang mag-apply dahil automatically qualified na?

Mga Grade 10 completer ng SY 2019-2020 na:

1. Mula sa Dep Ed public schools.
2. Mula sa SUCs at LUCs
3. ESC grantee mula sa private schools.

Bisitahin ang Online Voucher Application Portal para mag-apply ovap.peace.org.ph

Pinagmulan: PIA Gitnang Luzon via DepEd

Mungkahing Basahin: