Panatang Makabayan 

Iniibig ko ang Pilipinas, aking Lupang Sinilangan
Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungan
Upang maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan;
Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas.

Mga ilang bagay tungkol sa Panatang Makabayan:
  1. Ginawang required ang pag-recite nito tuwing flag ceremony sa mga paaralan noong 1955, base sa Republic Act 1265.
  2. Ang kasalukuyang panatang makabayan  ay ang pinaikling bersyon na ni-revise noo-y DepEd Secretaary Raul Roco noong 2001.
  3. Iba pa ito sa Pledge of Allegiance to the Philippine Flag na nakapaloob sa Flag and heraldic Code ng bansa.
  4. Hindi kasama ang pag-recite nito sa mga citizenship requirement Pilipinas base sa 1987 Constitution.

Pinagmulan: @news5aksyon

Mungkahing Basahin: