2021 PaNaTa Ko sa Bayan Awards


TINGNAN: Binabati ng DSWD Field Office V ang bayan ng Pandan, Catanduanes na may gantimpalang, Gawad Paglilingkod sa Sambayanan (GAPAS) Award bilang Modelong Lokal na Pamahalaan sa pagpapatupad ng programang KALAHI-CIDSS sa 2021 Pagkilala sa Natatanging Kontribusyon sa Bayan o PaNata Ko sa Bayan Awards, ngayong, ika-28 ng Pebrero.


Ang 2021 PaNata Ko sa Bayan Awards ay taunang aktibidad ng ahensiya upang gawaran ang mga indibwal, grupo, at organisasyon na sumuporta sa mga programa at serbisyo ng DSWD sa pamamagitan ng pagbibigay ng resources, oras, at pagsisikap upang mabigyan ng mga oportunidad ang disadvantaged sectors.


Parte ang aktibidad sa ika-71 na anibersaryo ng DSWD na may temang, DSWD@71: Napapanahon na Pagtugon sa Suliranin ng Taong 2022 Kabalikat ng Katatagan ng Bawa’t Pilipino.


Mungkahing Basahin: