Sa paninigarilyo, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng COVID19.

Ang pagsagi ng mga kamay sa bibig ay maaaring maglipat ang virus sa iyong katawan. Ang pagbabahagi ng mga produktong tabako ay maaaring magkalat ng virus sa bawat tao.

Sinisira ng paninigarilyo ang iyong baga at iba pang mga bahagi ng iyong katawan, at mas mataas ang banta na magkaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19.

Pinagmulan: World Health Organization Philippines | @WHOPhilippines

Mungkahing Basahin:
1. Nagagamot ba ng sili ang COVID-19?
2. Fabunan test, di pa approved