Fabunan test, Di pa approved.

Hindi pa approved ang Fabunan dahil kailangan pa nitong sumailalim sa masusing pag-aaral ng Food and Drug Administration at kailangang masiguro kung ito ay ligtas.

Ito ay subject pa sa cease and desist.

Kailangang rehistrado at aprubado ng FDA ang anumang gamot at nangangailangan ito ng clinical study bago ito maibigay sa publiko para siguraduhin na ang gamot ay hindi banta sa kalusugan.

Pinagmulan: @PIADesk

Mungkahing Basahin
1. Isang paraan upang talunin ang COVID-19