Ano ang Equinox?

Ang Equinox ay nagaganap kapag ang sentro ng araw ay direktang nasa itaas ng equator ng mundo. Kaakibat ng Equinox ang pagkakaroon ng parehong haba ng araw at gabi.

Dalawang beses ito nangyayari sa isang taon: 21 Marso (spring equinox sa northern hemisphere) at 23 Setyembre (autumnal equinox).

Ang spring equinox ay naghuhudyat ng pagpapalit ng panahon mula taglamig patungong tagsibol at ang autumn equinox naman, tag-init patungong taglagas.

Naaapektuhan ba tayo ng Equinox?

Naaapektuhan ang haba ng araw at gabi sa Pilipinas pero hindi ang temperatura dahil malapit tayo sa equator.

Pinagmulan: @dost_pagasa

Mungkahing Basahin: