Ang mga sumusunod ay ang mga pangalan ng mga isdang tabang na karaniwang matatagpuan sa CARAGA Region o Region 13 ng Pilipinas:
 • Gurami
 • Puyo
 • Gapot, Paitan
 • Haluan
 • Pidjanga
 • Tambugasan
 • Janitor Fish
 • Karpa
 • Pinganan
 • Kulikag
 • Tilapia
 • Kasili
 • Pantat/Hito
 • Bolinao

Pinagmulan: Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources


Mungkahing Basahin: