Ano ang tokis?

Ang ibig sabihin ng tokis ay sabong.

Ano ang tokis pass?

Ang tokis pass ay isang papel o pass para sa illegal na sabong. Kadalasang ibinibigay ito ng operator ng ilegal na sabong upang makadalo ang isang tao sa isang sabungan.

Itinuturing na isang “madugong panoorin” o marahas na laro ang sabong.

Mungkahing Basahin:

1. Ano ang sabong?