Paano makikilala ang isang Illegal Recruiter?

1. Siya ay nagre-recruit ng door-to-door imbes na isagawa ito sa isang opisinang lisensyado ng POEA.

2. Siya ay hindi nagbibigay ng mga importanteng detalye tungkol sa trabahong inaalok.

3. Siya ay nang-eenganyo ng mga aplikante ng direct-hiring o pagkakaroon ng trabaho na hindi dumadaan sa tamang proseso ayon sa batayan ng POEA.

Mag-ingat sa Illegal Recruiter!

Alamin ang tamang proseso ng pag-aaply ng trabaho abroad at detalye ng inaalok na trabaho. Makipagtransaksyon lamang sa opisina ng lisensyadong recruitment agency.

I-check sa www.poea.gov.ph ang mga lisensyadong recruitment agency.

Maaaring tumawag sa 1343 o 02-1343 kung may nalalamang kaso ng illegal recruitment.

Pinagmulan:fb/1343 Actionline via POEA

Mungkahing Basahin:

1. Ano ang pagkakaiba ng human trafficking sa illegal recruitment?