On
pagkakaiba ng human trafficking sa illegal recruitment

Ano ang pagkakaiba ng Human Trafficking sa Illegal Recruitment?

Alamin natin.

Ang Human Trafficking ay maaring mayroon o walang kasamang pamimilit sa mga biktima, panlilinlang, pandaraya, pang-aabuso sa kahinaan ng tao, o iba pang kahalintulad na gawain.

Ang Illegal Recruitment ay maaring walang kasamang pamimilit sa mga biktima, sa halip ay pandaraya, maling pangako at panlilinlang.

Human.

Hindi Laruan.

Pinagmulan: fb/1343 Actionline Against Human Trafficking

Mungkahing Basahin: