Warning: Mag-ingat sa kumakalat na virus, ang lakampera virus!


Tuwing kailan ito nararamdaman?


Ang mga sintomas ay karaniwang nararamdaman tuwing petsa-de peligro at tuwing dumadaan si Judith (due date) at Bill (bills).


Mag-ingat sa virus na ito!


Mga sintomas ng lakampera virus:

  • Sumasakit ang ulo,
  • Balisa at tulala,
  • Nag-iinit ang pakiramdam,
  • Nahihilo,
  • Sumisikip ang dibdib,
  • Hindi makahinga,
  • Hindi makatulog,
  • Malaki ang eyebags,
  • Walang ganang kumain, at
  • Parang hinihintay.

Pinagmulan: Chinkee Tan

Mungkahing Basahin: