Iwasan ang mga katangian na ito na humahadlang sayo para mag-ipon.

7 katangian na humahadlang sa iyong pag-iipon

  1. Katamaran
  2. pagka-inggit
  3. Pagiging waldas
  4. Pagpapabukas
  5. Pagkainip
  6. Pangangamba
  7. Pagiging iresponsable
Pinagmulan: CFO Peso Sense
Mungkahing Basahin: