10 Life Facts Para sa Maayos na Buhay
  1. Lilipas din ang lahat ng problema
  2. May kanya-kanya tayong blessings sa buhay
  3. Iwasang mainggit sa iba
  4. Hindi dapat pera  ang sukatan ng pagkatao
  5. Laging magpasalamat
  6. Ang inggit ay parang lason
  7. Hindi mo kailangan hingin ang approval ng ibang tao
  8. magkaroon ng kakuntentuhan sa katawan
  9. Iwasan ang mga plastic at toxic na tao
  10. Laging manalangin

Pinagmulan: Peso Sense

Mungkahing Basahin: