Sampung (10) Tips Para sa Masayang Buhay

  1. Umiwas sa tsismisan
  2. Iwasang mangutang
  3. Huwag magtanim ng sama ng loob
  4. Matutong makuntento
  5. Huwag mainggit sa pag-unlad ng kapwa
  6. Iwasang makipagtalo
  7. Palaging Manalangin
  8. Mag-byahe at mag-relax
  9. Lumayo sa mga bisyo
  10. Huwag maging maluho
Pinagmulan: Peso Sense