Ang kamatis ay mabuting kainin ng mga buntis at makakaiwas tayo sa mga heart diseases.


Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng pagkain ng kamatis:

  • Makatutulong laban sa heart diseases, 
  • Panlaban sa cancer, 
  • Pampalinaw ng mata, 
  • Makakaiwas sa high blood pressure o hypertension, 
  • Pampatibay ng mga buto at ngipin,
  • Mabuti sa mga buntis, at 
  • Pampaganda ng buhok at balat.


Pinagmulan: Healthy Info


Mungkahing Basahin: