Mga Benepisyo ng Labong:

  • Pampapayat
  • Mabuti sa kalusugan ng puso
  • Control cholesterol
  • Panlaban sa cancer
  • Pampalakas ng immune system
  • Gamot sa ulcer
  • Gamot sa respiratory problem
  • Gamot sa food poisoning
  • Gamot sa stomach disorder
  • Pampababa ng blood pressure


Pinagmulan: Healthy Info (@thehealthyinfo)


Mungkahing Basahin: