Sino si Martin Delgado?

Si Martin Delgado ay guro, pinunong-bayan, at heneral sa Himagsikang Filipino.

Pangalawang anak ng nakaririwasang sina Jacinto Delgado at Gabriela Permejo, ipinanganak siya sa Santa Barbara, Iloilo noong 11 Nobyembre 1858, at nagsimulang mag-aral sa Sta. Barbara at sa Jaro sa naturang lalawigan.

Sa Ateneo Municipal de Manila siya nagtapos ng pagkaguro. Nagbalik siya sa Sta. Barbara at nagturo sa mga paaralangbayan. Nahirang siyang tenyente mayor, at nang lumaon ay naging kapitan munisipal at hukom sa bayang ito.

Hinirang siyang kapitan ng mga boluntaryo sa Sta. Barbara ng gobernador ng Iloilo nang buuin ito noong Mayo 1898. Namuno siya sa pagtatayo ng pamahalaang mapanghimagsik sa Iloilo noong 17 Nobyembre 1898.

Nilusob ng mga Amerikano ang Iloilo noong Pebrero 11 at magiting na ipinagtanggol nina Delgado ang lalawigan gayong mahinang uri ang kanilang mga sandata. Sumuko siya sa mga Amerikano noong 1901 sa tulong ng isang paring Filipino.

Bilang pagkilala sa pagiging mahusay na pinuno, hinirang siya ng mga Amerikano na gobernador ng lalawigan ng Iloilo nang magtatag ng pamahalaang sibil noong 11 Abril 1901. Noong 1902 ginanap ang unang lokal na halalan, at nahalal si Delgado bilang gobernador ng Panay. Naging presidente naman siya ng munisipyo nang magbalik sa Santa Barbara.

Namatay siya noong 12 Nobyembre 1918, isang araw pagkatapos ng kapanganakan ng kinikilalang magiting na heneral ng rebolusyong Filipino.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: