Mula sa pagiging heneral at kalihim ng tanggulang bansa, nagwagi noong 1992 upang maging pangulo ng Republika ng Pilipinas si Fidel V. Ramos. Naupô siya kasabay ng matinding krisis pangkabuhayan sa buong mundo. Sinagot niyá ito sa pamamagitan ng “Philippines 2000” o isang bisyon para sa hinaharap at nagtatanghal sa kaniyang katangian bilang isang mahusay na tagabalangkas ng malawakang programa.


Isinilang siya noong 18 Marso 1928 sa Lingayen, Pangasinan at anak nina Narciso Ramos, isang peryodista, politiko, at diplomata, at Angela Valdez. Isa siyang Protestante (Simbahang Methodist) at kaya kauna-unahang pangulo na di-Katoliko.


Nang maging kongresista ang ama, lumipat sila sa Maynila at nag-aral siya sa Unibersidad ng Pilipinas. Pagkatapos ng digmaan, nag-aral at nagtapos siya sa US Military Academy sa West Point, pumasok sa hukbo, at kasama sa PEFTOK (Philippine Expeditionary Force to Korea) noong 1952. Ikinasal din siya kay Amelita (Ming) Martinez noong 1953 at nagkaroon ng limang anak. Naging heneral siya noong 1971 at sa sumunod na taon ay naging hepe ng Konstabularya.


Sinamahan niya ang dating kapangkat na si Koronel Gregorio (Gringo) Honasan at sundalong RAM (Reform the Armed Forces Movement) sa isang kudeta noong 22 Pebrero 1986. Nang pumalit na pangulo ng Pilipinas si Tita Cory ay naglingkod si Ramos na pangkalahatang puno ng hukbong sandatahan at kalihim ng tanggulang-bansa. Tinawag din siyáng “Tabako” dahil sa abano na laging nakasubo sa kaniyang bibig bagaman hindi siya naninigarilyo.


Sa eleksiyong 1992, nagwagi siyang pangulo laban sa ibang mga kandidatong pinangunahan ni Senador Miriam Defensor Santiago. Nanumpa siya noong 30 Hunyo 1992 at nanungkulan hanggang 1998. Inilunsad niya ang “Philippines 2000” na isang malawakang pambansang programa para sa pagsulong. Pinangunahan niya ang “rekonsilyasyon” upang mapaghilom ang hidwaang pampolitika, ang pribatisasyon ng mga pangunahing serbisyo publiko, ang malawakang elektripikasyon laban sa malubhang brownout noong 1994, at ang pagsagot sa hamon ng “globalisasyon.” Matapos manungkulang pangulo, ipinagpatuloy ni Pangulong Ramos ang paglahok sa mga usaping pampolitika.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: