Ang Casa Real ng Lingayen ay itinayo nang kalagitnaan ng ika-19 na dantaon. Ito ay nagsilbing kapitolyo ng Pangasinan hanggang 1918.


Ito ay ginamit bilang paaralan ng taong 1918 at ginamit bilang husgado ng mga taong 1930 at tanggapan ng puwersang Hapon sa Lingayen noong ikalawang digmaang pandaigdig.


Ito ay muling ginamit bilang tanggapan ng husgado hanggang taong 1996.


Ipinahayag ang Casa Real ng Lingayen na pambansang palatandaang pangkasaysayan nang taong 2002.


Pinagmulan: @NHCPOfficial


Mungkahing Basahin