Ang dikya na kabilang sa grupong Cnidaria ay nabuhay na sa loob ng daang milyong taon. Kasama sa grupo ang miyembro ng Scyphozoa na nagdudulot ng problema dahil sa mabilis na pagdami. Karamihan ay matatagpuan sa mababaw na lugar malapit sa baybayin pero may ilan ding naninirahan sa lawak ng karagatan.


Ang dikya ay kilala sa malakampanilyang hugis ng katawan at kakayahang tumusok ng lason. Ang buhay nitó ay may dalawang yugto: polip at medusa. Sa panahon ng polip, nananatili itong nakakapit sa ilalim ng dagat at hindi gumagalaw. Kapag medusa naman, ito ay naghuhugis kampanilya at pinaaandar ang katawan sa tubig.


Ang pagkain at dumi ay dumaraan sa iisang lagusan sapagkat wala itong lalagyang pantunaw. Pinapadaloy ang tubig at tinutunaw ang pagkain at gas sa pamamagitan ng maliit na tila buhok sa espasyo ng pantunaw. Dahil mas marami ang tubig sa katawan kaysa karbon (<3%) at maikling búhay (6-9 buwan), mabilis itong dumami at magtigulang.


Ito ay karniboro at kumakain ng organismong tulad ng krustaseo, copepod, at larba ng isda.


Hinuhúli ang biktima sa pamamagitan ng kapsulang may hiblang bumubuga ng lason mula sa mga tentakulo. May ilang specie ng pawikan (tulad ng Dermochelys coriacea) at ibon ang kumakain ng dikya. Ang maliit na tropikong dikya Cassiopeia, ay kakaiba sa ibang dikya dahil ito ay namamalagi sa ilalim ng mababaw na tubig samantalang ang bibig nitó sa tentakulo ay nakatuon paitaas. Ang bibig ay maliit at hindi masyadong ginagamit. Ang pangkaraniwang dikya ay Aurelia aurita.


Maraming uri ang may kakayahang mabuhay sa malawak na kondisyon ng temperatura, kaasinan, pagkain, at konsentrasyon ng oksiheno. Bilang proteksiyon laban sa kumpetisyon, ang ilang isda ay nagtatago sa mga tentakulo ng dikya bilang kalasag. Ito ay karaniwang nangyayari kapag ang isda ay hindi pa kayáng ipagtanggol ang sarili laban sa mga mangangain.


Ang dikya ay itinuturing na masarap na pagkain sa ilang bansa. Subalit ang tusok ng lason ay nakapipinsala sa tao at ang sugat na dahil dito ay kinakailangang lapatan ng agarang lunas.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: