Ang daluyong ay isang malaking along likha ng matinding hangin, lindol, o anumang lakas ng kalikasan.


Ito rin ay tinatawag na

  • agwahe (Espanyol), 
  • aluyo (Ilokano), 
  • buyun (Kapampangan), 
  • katad (Tagalog), at 
  • tidal wave (Ingles). 


Delikado ang malalaking daluyong kaya kinakailangang lumisan ng mga nakatira sa tabing dagat kapag umaalma ang alon. Sinasabing nagmula sa daluyong ang pangalan ng kasalukuyang Lungsod Mandaluyong sa Metro Manila. Ibinubukod ng mga heologo ang tsunámi (mula sa wika ng Japan) dahil itinuturing na likha ng lindol sa ilalim ng dagat at higit na malakas at mapaminsala.


Pamagat din ng nobela sa Tagalog na isinulat ni Lazaro Francisco ang Daluyong. Inilabas ito bilang de-seryeng nobela sa Liwayway noong dekada 60 at isinaaklat noong 1986 ng Ateneo de Manila University Press.


Tungkol ito sa pakikipaglaban ni Lino Rivero, isang magsasaka at manggagawa, na napilitang sumapi sa rebelyong Huk sa Gitnang Luzon, dahil sa kaniyang pangarap na lumaganap ang mga “daluyong ng pagbabago” sa kaniyang bayan, lalo na ang kailangang repormang agraryo laban sa malupit na panginoong maylupa at abusadong politiko na kumokontrol sa buhay ng kaniyang mga kababayan.


Ito at ang naunang nobelang Maganda pa ang Daigdig ay pagtatanghal ni Lazaro Francisco sa malaking karamdamang panlipunan dahil sa pang-aapi sa mga magsasaka.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr