On
Ano ang asukarera?

Ang asukarera ay isang pabrika sa paggawa ng asukal. Karaniwang bahagi ng isang asukarera ang taniman ng tubo, imbakan ng iba’t ibang anyo at produkto na mula sa tubo, at mga makinarya sa pagproseso ng asukal.

Ang mga asukarera ay bunga ng paglaki ng pangangailangan sa asukal sa pandaigdigang pamilihan nitong ika-19 siglo. Ang mga dating asyendang taniman ng palay o mais ay ginawang mga plantasyon ng tubo. Maraming asendero sa Negros ang higit pang yumaman dahil sa malakas na pagluluwas ng asukal.

Sa kabilang banda, ang asukarera at ang mataas na tore ng pagawaan ng asukal ay nagmistulang simbolo ng kariwasaan sa gitna ng malawak na plantasyon at naghaharing karalitaan sa paligid.

Ang malubhang pagsasamantala sa mga magsasaka, ang mapang-aliping relasyon ng asendero at ng mga manggagawa sa asukarera, at iba pang kalupitan sa tinatawag na sakada ay naging maalingasngas nang maiulat sa mga pag-aaral at artikula noong dekada 60.

Sa kabila ng reporma sa lupa at ng malimit na pagbagsak ng presyo ng asukal ay hindi naglahò ang mga hindi makatarungang pamamalakad sa mga asukarera.

Matatagpuan ang mga asukarera, na naging malakas sa hulĂ­ng bahagi ng pananakop ng mga Espanyol at sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, sa Gitnang Luzon at Kanlurang Kabisayaan.

Isang halimbawa ng asukarera ay ang Central Azucarera de Tarlac na makikita sa loob ng Luisita Agro-Industrial Complex sa San Miguel, Tarlac. Naging kontrobersiyal ang asukarerang ito dahil sa pagtanggal ng pamunuan sa mga lider ng unyon na humihingi ng reporma sa pagpapasahod.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: