On
Ang asukal, mula sa Espanyol na azucar, ay produkto mula sa tubo, sugar beet, at nakukuha rin sa prutas, pulut, at sorghum. Karaniwang tinatawag na asukal ang kristalinang mga munting butil mula sa katas ng tubo, kinakain, at matamis.


Sa wika ng siyentipikong nutrisyon, may tatlong uri ito: ang

  1. sucrose,
  2. lactose, at
  3. fructose.


Ang sucrose na karaniwang ginagamit na asukal na pantimpla sa kape at pagkain sa mesa ay makukuha din sa pulĂșt, bungangkahoy, at pakwan at milon. Ang lactose ay karaniwang makukuha sa gatas, samantalang ang fructose ay makukuha sa ibang pagkaing gaya ng prutas.


Ang asukal ay itinuturing na carbohydrate at may 15 kalori bawat kutsarita. Ang carbohydrate ay nagdudulot ng lakas sa utak at sa mga masel ng tao.


Ang tubo ay isang uri ng damo na malaganap sa Asia. Gayunman, tinatanggap na nagmula ang paggawa ng asukal sa India. Sinasabing iniuwi ito sa Europa ni Alejandro ang Dakila mula sa pagsakop ng India.


Sa ika12 siglo, nagluluwas na ng asukal ang Venice. Dinala ito ni Columbus sa Amerika, nagkaroon doon ng malakihang plantasyon ng tubo, at nagbunga ng pag-angkat ng alipin mulang Afrika. Nagmula ang salitang asukal sa Arabeng sukkar na nagmula sa Persang shakar na nagmula naman sa Sanskritong sharkara. Sa India, tinatawag itong khanda na pinagmulan ng Ingles na candy.


Nagkaroon ng malalaking plantasyon ng tubo sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol at nanatili hanggang ngayon sa Negros at Tarlac na may malalaking asukarera. “Kabyaw” o “kabyawan” ang tawag sa gilingan ng tubo at mula dito ang pangalan ng Cabiao, Nueva Ecija.


Sa ngayon, ang binutil na asukal ay puti o repinado at pula (brown sugar sa Ingles). Higit na malalaki ang butil ng muskobado (muscovado). May inihuhulma ding katas ng tubo sa bao ng niyog at tinatawag na panotsa.


May kendi ng asukal na may niyog at tinatawag na bukayo. Ang karamelo ay nilutong asukal at kung minsan ay hinahaluan ng vanilla at butter. “Minatamis” ang tawag sa himagas dahil karaniwang maasukal. Hinihigpitan ngayon ang pagkaing maasukal dahil pinagmumulan ito ng pagkasira ng ngipin, labis na pagtaba, at diyabetes.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: