Ang mga sumusunod ay ang (5) limang pagkaing pumapatay:
  1. Pritong manok (fried chicken)
  2. Instant noodles
  3. Softdrinks
  4. Hotdog
  5. French Fries


Ang pritong manok ay mayroong steroids at arsenic na dumadagdag sa panganib ng kanser.
Mas mainam pang kainin ang inihaw na manok.


Ang instant noodles ay mayroong steroids at arsenic na dumadagdag sa panganib ng kanser.


Ang softdrinks ay may acidity na katumbas ng muriatic na pweding panlinis ng banyo. Mayroon
din itong 850 gramo ng asukal kada litro.


Ang pulang hotdog ay naprosesong karne at maaaring pagmulan ng leukemia at panlalabo ng mata sa mga bata.


Ang french fries ay hindi umiitim at hindi nilalanggam kahit na matapos ang 30 araw dahil sa mataas nitong preserbatibo. Ang preserbatibong ito ay ang acrylamide na isang deribatibo ng formalin.


Pinagmulan: Organic Spirulina Anti Diabetes (Isang Facebook Page)


Mungkahing Basahin: